Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaMuzeum dětem
  • EHD 2020
  • Hradenín
  • Hradenín
  • Hradenín

O tvrzi

Tvrz v Hradeníně je jednou z nejcennějších památek svého druhu na území České republiky. Představuje ukázku honosného venkovského sídla drobné šlechty a členů bohatých měšťanských rodů z období vrcholného a pozdního středověku. V 19. století byla upravena do podoby výstavné selské usedlosti, která však ve druhé polovině 20. století prošla obdobím nejhlubšího úpadku a celkové devastace. Od roku 2012 se nachází ve správě Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje. Postupně probíhá její celková obnova a připravuje se zpřístupnění veřejnosti.

V nejbližším okolí Hradenína je možné navštívit památky někdejšího královského města Kouřim, zejména Muzeum Kouřimska, kostel sv. Štěpána a Muzeum lidových staveb. Nedaleko leží také bojiště a památník historicky významné bitvy u Kolína. V sousedních Plaňanech najdete kromě jiných památek románský kostel Zvěstování P. Marie, v jehož zvonici se nachází malé muzeum, provozované občanským sdružením Plaňanští zvoníci.

Panorama Hradenína s tvrzí Detail průčelí věže Celkový pohled na jádro tvrze Krakorce pavlače Místnost v prvním patře věže. Převzato z www.cestyapamatky.cz Věž od jihu Gotická okna ve věži Tvrz od západu Stáje Jádro tvrze od severovýchodu Sedile ve věži. Převzato z www.cestyapamatky.cz Pohled na jádro tvrze z příkopu

Záměrem Regionálního muzea v Kolíně je uskutečnit postupnou obnovu tvrze, která bude rozložena do čtyř hlavních etap. Nejprve je nutné provést základní zajištění nejcennější části areálu, kterou je jádro gotické tvrze s věží, stavením v severním parkánu, opevněním a renesančním mostem. Následovat by měla obnova stodoly, celková rekonstrukce obytného domu z 19. století a finální úprava interiérů ve vlastní středověké tvrzi. Již vzápětí po dokončení zajišťovacích prací předpokládáme alespoň částečné zpřístupnění areálu pro veřejnost. Nabídne se tak možnost bezprostředně sledovat náročný proces záchrany této jedinečné a dosud neprávem opomíjené památky.

/vizualizace autorka projektu rekonstrukce Irena Hrabincová, Dipl. Arch./

Tvrz Hradenín

Areál tvrze je v rekonstrukci.

Pro veřejnost je zcela uzavřen!

Připravuje se jeho zpřístupnění.

Děkujeme za pochopení.

aktuality

Prohlídka tvrze

více - Prohlídka tvrze
V rámci programu Dnů evropského dědictví Vás zveme na komentovanou prohlídku tvrze v Hradeníně s výkladem Mgr. Vladimíra Rišlinka, která se koná v neděli 13. září ve 14.00 hodin.
(5.9.2020)

Proběhla další etapa záchrany tvrze

více - Proběhla další etapa záchrany tvrze
V jarních měsících byla dokončena další etapa opravy tvrze v Hradeníně.
(7.7.2020)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­