Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Hradenín
  • Hradenín
  • Hradenín

historie

Samotný název Hradenín je tzv. patronomického původu, což znamená, že vznikl přidáním přípony ke jménu raně středověkého vlastníka vsi jménem Hraden, Raden či Radeň. Prvně se Hradenín v pramenech připomíná k roku 1265 ve jméně svého majitele Předoty („de Radenyn“). V neklidných časech po roce 1306 patřil Hradenín jakémusi Zbislavovi a posléze jeho synům. K roku 1332 je dochována zpráva o tom, že král Jan Lucemburský propůjčil východočeské statky odňaté zbraslavskému klášteru do správy „Jindřichovi z Radenína, muži ničemnému“.

Další zpráva pochází až z roku 1398 kdy se jako držitel Hradenína uvádí bohatý kutnohorský měšťan Mikuláš Píšek či Pěšek z Hradenína. Je známo i z jiných případů, že zbohatlí kutnohorští měštané budovali v okolí města tvrze pro vlastní potřebu, nejinak tomu bylo i v tomto případě. Dalším držitelem z Kutné Hory byla rodina Reinharda z Mühlhausenu a později jejich příbuzný Reinhart či Rynart ze Sluštic později psaný z Hradenína. Tento muž je jmenován mezi zakládacími členy východočeského kališnického landfrýdu. Zde je jmenován mezi nejvýznamějšími pány, jako byl například Hynce Ptáček z Pirkenštejna, Bedřich ze Strážnice atp. Z toho je možno odvodit i předpokládaný význam Hradenína spadajícího tak spíše do kategorie hrádku než tvrze. Rynart zemřel roku 1450. Po jeho smrti se zboží zmítá v poněkud nepřehledných dědických sporech a jeho vlastníci se rychle střídají. Na počátku 16. století patřil do vlastníctví rodiny Amchů z Borovnice přičemž Václav Amcha (hejtman Kouřimského kraje) prodává hrádek Bohuslavovi Horňáteckému z Dobročovic, který založil nad vsí nový rybník, čímž byla dokončena celá rybniční soustava Hradenína. Dalšími majiteli zboží byla rodina Nečanských, později Zárubů z Hustiřan. Ludmila Zárubová prodala Hradenín v roce 1615 Markétě Talmberkové, rozené Trčkové za poměrně vysokou částku 10 tis. kop míšeňských zlatých. Roku 1652 kupuje „hrad Hradenín tak řečený“ i s rybníčky Kateřina Magdalena Častolárová. Po nich majetek v roce 1663 připadá Valdštejnům, za nichž se tvrz mění z panského sídla na hospodářskou jednotku, s tím souviselo i vysoušení některých rybníků a jejich přeměna na pastviny.

V roce 1720 kupuje Hradenín město Kutná Hora a připojuje ho k panství Lošany. Před koupí byl pořízen podrobný popis statku. Díky nízkému výnosu byl nakonec majetek dvora v roce 1786 raabizován a rozparcelované pozemky prodány zájemcům z řad podanných. Tvrz byla zachována jako celek a do roku 1800 ji vlastnil Josef Rozsypal, který ji posléze předal nevlastnímu synovi Josefovi Tichému, ten ji v roce 1831 prodal Josefovi Kulíškovi a ten v roce 1836 Janovi Alterovi. Od něho statek koupili v roce 1867 manželé Josef a Marie Mašínovi. Ti zbořili jižní křídlo a pozdně gotickou bránu, do příkopu vedle mostu postavili nové obytné stavení a na východní straně postavili rozlehlou stodolu. Směrem do návsi opatřili korunu zdiva příkopu zdí, zakončenou zděnou bránou před vstupem na most. Roku 1895 kupují usedlost manželé Alois a Božena Nekolovi. V majetku této rodiny byla tvrz až do roku 1948. Další majitel Václav Randa daroval usedlost v roce 1960 státu, ovšem již od roku 1950 užívalo její podstatnou část místní JZD. V roce 1993 byla usedlost vrácena v restituci rodině Klvaňů, od nichž tvrz v roce 2012 přechází do majetku Středočeského kraje a do užívání Regionálního muzea v Kolíně.

Historické fotografie tvrze

Celkový pohled z první poloviny 20. století Stav tvrze v 60. letech 20. století Stav tvrze v 60. letech 20. století Stav tvrze v 60. letech 20. století Stav tvrze v 60. letech 20. století Stav tvrze v 60. letech 20. století Stav tvrze v 60. letech 20. století Stav tvrze v 60. letech 20. století

Tvrz Hradenín

Areál tvrze je v rekonstrukci.

Pro veřejnost je zcela uzavřen!

Připravuje se jeho zpřístupnění.

Děkujeme za pochopení.Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­