Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Hradenín
  • Hradenín
  • Hradenín

pověsti

O Svitákově vazu

Kdysi bydlíval na hradenínské tvrzi rytíř Sviták. A jak už tak páni bývali, nechoval se ke svým poddaným jako milostivý vladař. Kromě toho měl ještě další nectnost, a tou bylo loupení.

Se svojí hradní čeládkou přepadal kolem jedoucí kupce i pocestné, podnikal divoké výpady na panství svých sousedů, pánů z Bošic, Přeboz a neváhal vyrazit i ke Kouřimi.

Po úspěšném lupu se vždy i s nakradeným bohatstvím na čas ukryl za pevnou hradbou svého vodního hrádku. Míra jeho skutků však přetekla ve chvíli, kdy se odvážil vztáhnout ruce i na církevní zboží. V září roku 1366 totiž s devíti dalšími lapky přepadl klášter v (Klášterní) Skalici a mnichy, kteří své sídlo srdnatě bránili, bez milosti pobil, včetně jejich opata Martina. Všechno kostelní náčiní z drahých kovů, kalichy, monstrance i bohatě vyšívaná roucha Sviták pobral a odvezl na svou tvrz.

Tento bezbožný čin rozlítil krále Karla IV., který byl přítomen založení skalického kláštera, a tak proti Hradenínu vyslal vojsko, jež v krátkém čase vodní tvrz dobylo. Uloupené poklady byly navráceny klášteru a rytíř Sviták i se svými kumpány byl na místě odsouzen ke ztrátě hrdla a oběšen. Stromu, na kterém lapka dokonal, se v kraji začalo říkat Svitákův vaz, a jeho potomek rostl na onom místě až do začátku 20. století.

Střípky pověstí o Hradeníně

Legendy vypráví, že z hradenínské tvrze vede tajná chodba přes dům čp. 19 ve vsi a končí až na "Vysoké mezi". V této chodbě je prý ukryt prapor sv. Vojtěcha, střežený po celá staletí v nedalekých Vrbčanech.

Podle jiných zpráv stával kdysi na hradním nádvoří hřbitov zvaný "hřbitůvek", kde byl pochován děd českého krále Jiřího z Poděbrad.

Převzato z knihy Martina Drahovzala: "Báje a legendy Kolínska a Kouřimska", 2004

Tvrz Hradenín

Areál tvrze je v rekonstrukci.

Pro veřejnost je zcela uzavřen!

Připravuje se jeho zpřístupnění.

Děkujeme za pochopení.



Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­