Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Hradenín
  • Hradenín
  • Hradenín

záměr obnovy a využití


Tvrz s opevněním

Nejcennější součástí areálu je vlastní středověké jádro tvrze, které se skládá z původně obytné pětipodlažní věže, parkánové hradby s pozdně gotickou baštou, hospodářských budov v severní a severovýchodní části parkánu, vyzděného, původně vodního příkopu a renesančního mostu o dvou klenutých obloucích. Systém středověkého opevnění ještě doplňoval vnější příkop, jehož část se zachovala na jižním obvodu areálu tvrze a dnes jím protéká potok Blinka.

Záměrem je postupná obnova celého jádra tvrze, která se byla zahájena statickým zajištěním všech uvedených objektů, dozděním částí zříceného zdiva a zhotovením kopií zaniklých střech na věži, baště i hospodářských budovách v hradebním parkánu. Jednou z prvních záchranných prací byla také celková rekonstrukce renesančního mostu včetně znovuzřízení parapetní zídky a oprava kontraeskarpy vodního příkopu. V dalších etapách se předpokládá stavba objektu nové vstupní brány, uskutečněná ve stopě zaniklé středověké branské věže, stejně jako znovupostavení nezachovalé klasicistní vnější brány, která uzavírala nájezd na most z prostoru návsi. Náročným procesem bude restaurování a rekonstrukce interiérů věže, bašty a hospodářských budov, kde budou v maximální možné míře zachovány veškeré historické detaily jako jsou zbytky omítek, ostění apod.

Dojde k vyčištění vnitřního příkopu a k částečné obnově jeho historického systému napájení vodou. Zbytek vnějšího vodního příkopu bude společně s přilehlým rybníčkem vyčištěn a stabilizován.

Interiéry věže, bašty a hospodářského stavení v severním parkánu budou zpřístupněny veřejnosti, přičemž zde bude instalována expozice o životě na venkovském sídle drobné šlechty ve středověku a raném novověku. Nově postavená vnitřní brána bude obsahovat pokladnu, zbytek hospodářské budovy v severovýchodní části parkánu bude upraven na objekt, sloužící jako muzejní obchod a zázemí pro návštěvníky.

Stodola

Rozlehlý objekt bývalé stodoly z konce 19. století náleží k nejnovějším částem areálu tvrze. V 50. letech 20. století byl vložením pater přestavěn na stáj a sklad pro uložení píce. V 90. letech 20. století byl zhotoven nový krov.

Záměrem obnovy je celková přestavba objektu na víceúčelovou budovu s depozitářem a stálou expozicí o pravěkém osídlení a archeologických výzkumech v Hradeníně.

Dům z 19. století

Dvoupodlažní dům statku z druhé poloviny 19. století byl postaven v jihozápadní části příkopu středověké tvrze. Jeho suterén obsahuje dvojici stájí, zaklenutých na pískovcové sloupy, v horním podlaží se nacházejí obytné místnosti, přístupné po pavlači a schodišti nesenými kamennými krakorci. Východně od domu se rozprostírá zpustlá zahrada s novější výsadbou ovocných i okrasných dřevin a pozůstatky kamenné ohradní zdi.

Záměrem je celková rekonstrukce původní historické podoby domu včetně obnovy těžce narušeného architektonického členění fasád, znovupostavení zaniklého volutového štítu nad západním průčelím a hranolové věžičky s hodinami na hřebenu střechy. Zároveň dojde k obnově původní dispozice obytných interiérů v horním podlaží.

Interiér bude využit ke zřízení veřejně přístupné expozice o životním stylu statkářských rodin na Kolínsku v 19. a 20. století.

Bude celkově rehabilitován prostor zahrady s rekonstrukcí historických výsadeb starých odrůd ovocných stromů, bylin a dalších užitkových i okrasných rostlin.

Tvrz Hradenín

Areál tvrze je v rekonstrukci.

Pro veřejnost je zcela uzavřen!

Připravuje se jeho zpřístupnění.

Děkujeme za pochopení.Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­